Time For Prints (TFP) og TFCD (Time For CD) – hva betyr det?

TFP (Time For Prints eller Trade For Prints) og TFCD (Time For CD eller Trade For CD) er begreper som mange fotosamfunn bruker for å beskrive samarbeidet mellom en modell og fotograf der fotograf samtykker i å gi modellen et antall av de beste bildene fra photoshooten, og en begrenset lisens til å bruke disse bildene i retur for modellens tid.

Time For Prints

“Begge parter skal ha fordeler fra samarbeidet, med så lite kostnader som mulig”

Begge parter skal ha fordeler fra samarbeidet, med så lite kostnader som mulig for hver av dem. Fotografen bidrar med utstyr og kunnskap som fotograf, og modellen bidrar med tid og talent som modell. Begge skal sitte igjen med verdi fra shooten i forma av bilder som kan brukes i egen markedsføring. Ved TFP mottar modellen prints (utskrifter) fra shooten med rettigheter til bruk, og fotografen beholder tilsvarende. TFCD innebærer det samme prinsippet, men bildene blir formidlet elektronisk (CD, eller via nett) i stedet for utskrifter (prints). 

Avhengig av loven i det aktuelle landet, kan modellen og fotografen bli enige om å begrense bruken av bilder fra en shoot. For eksempel kan avtalen innebære at modellen bare bruke avtalte bilder på bestemte nett-porteføljer, eller at fotografen bare kan bruke enkelte bilder markedsføring.

Norsk Modellformidling anbefaler alltid at det inngås skriftlig avtale om TFP eller TFCD før shooten begynner. På den måten er begge parter enige om hvordan rettighetene skal fordeles, før man starter produksjonen hvor begge parter bidrar. 

Husk at alle avtaler skal legge til rette for rimelig fordeling av verdi for partene, i forhold til hvilket bidrag hver av dem legger i produksjonen. For eksempel dersom modellen blir kompensert med honorar for jobben (altså ikke TFP/TFCD), kan fotografen kreve at modellen ikke har rettigheter til bildene. Dersom modellen ikke får noe honorar, vil det være rimelig at modellen får rettigheter i stedet. Da kan FTP/TFCD benyttes som avtaleprinsipp.

Hvis du vil vite mer om TFP og TFCD, ta kontakt med oss, eller les mer på Wikipedia.

Du kan du også kontakte oss dersom du ønsker råd når du skal inngå en avtale med en fotograf eller modell.